Partneři projektu

logo České exportní  anky logo Svazu průmyslu a dopravy log Komory pro hospodářské styky se zeměmi SNS logo CzechTrade logo CzechInvest logo Sdružení pro zahraniční investice logo Pražské mezinárodní manažerské školy při VŠE v Praze logo Noesis logo Ústavu odborné a jazykové přípravy UK Praha

Klub „Academy Business“

24. června 2014

Klub „Academy Business“

V rámci akademické rady programu vzniká projekt „Klub Academy business“, jehož ambicí je stát se mostem mezi projektem a municipální, státní, veřejnou a podnikatelskou sférou. Základní obsahem činnosti klubu je klubovou formou pořádat - specializované přednášky, besedy a odborná setkání s předními českými a ruskými autoritami v oborech ovlivňující rozvoj státní, veřejné správy, rozvoj municipalit a podmínek determinujících podnikatelské, právní, daňové a personální prostředí...


Projekt „Academy Learning“

Projekt „Academy Learning“

Diplom pro EU a RF - dva diplomy – Moskva ruský jazyk - magistratura v Praze bezplatně

Otevřený edukační projekt; diplom platný v EU a RF – dva diplomy; Moskva – ruský jazyk; magistratura v Praze bezplatně

Třetím rokem se za podpory hlavních měst Moskvy a Prahy úspěšně realizuje otevřený, komplexní česko-ruský projekt „Academy Learning“.

Součástí projektu jsou společné česko-ruské bakalářské studijní programy v oborech „Ekonomika“ a „Management“. Programy jsou realizovány v ruském jazyce, v Moskvě. Absolventi obdrží bakalářský diplom Ruské federace a diplom VŠE v Praze s dokladem o jejich platnosti ve všech zemích EU. Absolventi mají možnost pokračovat v magisterském studiu na VŠE v Praze, a to buď bezplatně v českém jazyce, nebo v anglickém jazyce za úplatu.

Produktivní program umožňuje účast studentů a účastníků kurzů ve studijních pobytech v České republice a Ruské federaci a na stážích a praxích v českých a ruských firmách a institucích. Absolventi mají možnost stát se členy klubu „Academy Business“.

Současní realizátoři projektu jsou:

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská. Fakulta je institucí, která vychovává odborníky na řízení podniků. Patří mezi nejlepší fakulty v rámci středoevropského prostoru.

Moskevská městská univerzita řízení Vlády Moskvy je institucí zřízenou Vládou Moskvy. Kromě klasického univerzitního vzdělávání se specializuje na studijní programy spojené se zvyšováním kvalifikace pracovníků struktur Vlády Moskvy a na programy celoživotního vzdělávání.

Academy Center, o. p. s., – zakladatel, organizátor a koordinátor projektu „Academy Learning“ – je neziskovou organizací zaměřenou na vytváření a podporu mezinárodních vzdělávacích projektů. Je smluvním partnerem VŠE v Praze, MGUU PM a ÚJOP UK Praha. Spolupracuje s předními českými univerzitami včetně nejstarší středoevropské univerzity – Univerzity Karlovy v Praze.


Univerzita Moskva
Vysoká škola ekonomická v Praze
Academy center